Home विचार/दृष्टिकोण अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजाले उब्जाएको प्रश्न