Home विचार/दृष्टिकोण सन्दर्भ कोविड १९ः यस्ले निम्त्याएको अवस्था र उपयुक्त उपाय