Home विचार/दृष्टिकोण दाग नङमा लागोस्, स्वाभिमानमा होइन